Monthly Archives

Tháng Mười Hai 2020

Chi Phí Dịch Vụ Mai Táng Trọn Gói

Người thân mất đi là điều không ai mong muốn, không ai là không đau xót và tiếc thương. Điều cuối cùng và tốt đẹp nhất chúng ta có thể làm cho người thân đã mất là tổ chức một chương trình tang lễ chu toàn và trang nghiêm để người mất an

Khoa Cúng Thánh Mẫu

Hương phụng hiến cung dàng thập phương, chư phật, quan âm bồ tát, tứ phủ vạn linh chư vị thánh mẫu công chúa, vị tiền đệ tử kiền tương hương phụng hiến, ngưỡng kỳ uy đức giáng hương duyên, tiêu tai giải ách lợi nhân thiên tích phúc thọ

Khoa Lễ Minh Vương Thục Án

Cắt Tiền Duyên Trả Nợ Quy y chân từ phụ Di đà giáo chủ chấn diêm phù Cứu khổ quan âm khai hắc ám Bản tôn địa tạng bạt minh đồ Tam phủ cộng đồng trừ tội cữu Lục tào kiểm soát hăc u tù Thục án quy lai nguyên thích phóng Vong hồn giải thoát

Lễ Tạ Phần Mộ Tại Ban Phật

Khể thử từ bi địa tạng chủ u minh cứu khổ hiệu năng nhân, hậu thổ địa kỳ, tư thánh chiết, sơn xuyên nhạc độc, các linh thần, bái quái cửu cung an mộ tập, tư duy lục hợp hộ mộ phần, tín chủ kiền tương hương phụng hiến, kim thời lễ thỉnh