Chuyên mục

Nghi Lễ & Phong Tục

Liên Hệ Tư Vấn: 0902.700.110

Khoa Lễ Bạch Hổ

Ngũ Hổ + Lư hương phụng hiến, cùng dòng Tây phương Bạch hổ. Thần tín chủ kiền lương hương phụng hiến, ngưỡng kỳ uy đức giáng ân cần, giải ách bách thiên bát nạn, dương trừ tứ cửu vận tái tuần. Phúc thọ bảo thiên xuân. Nam mô hương cúng
Xem thêm...

Khoa Cúng Sơn Trang

(Khao Thỉnh) Hương phụng hiến cúng giàng thần đức sơn trang chúng linh quan, tín chủ kiền thành thượng hương phụng hiến quyền cơ uy đức giáng hương diên, giải ách tiêu trừ tật bệnh, khuông phù đệ tử phúc thọ vĩnh thiên niên.Thiết dĩ pháp
Xem thêm...

Đám Hiếu Là Gì?

Tổ chức đám hiếu là một trong những nghi lễ quan trong trọng phong tục truyền thống của người Việt Nam từ xưa đến nay. Vậy đám hiếu là gì? Các nghi thức cần thực hiện để hoàn thành một tang lễ trọn vẹn cần những gì? Cùng chùng tôi tìm hiểu
Xem thêm...

Khoa Cúng Thánh Mẫu

Hương phụng hiến cung dàng thập phương, chư phật, quan âm bồ tát, tứ phủ vạn linh chư vị thánh mẫu công chúa, vị tiền đệ tử kiền tương hương phụng hiến, ngưỡng kỳ uy đức giáng hương duyên, tiêu tai giải ách lợi nhân thiên tích phúc thọ
Xem thêm...

Khoa Lễ Minh Vương Thục Án

Cắt Tiền Duyên Trả Nợ Quy y chân từ phụ Di đà giáo chủ chấn diêm phù Cứu khổ quan âm khai hắc ám Bản tôn địa tạng bạt minh đồ Tam phủ cộng đồng trừ tội cữu Lục tào kiểm soát hăc u tù Thục án quy lai nguyên thích phóng Vong hồn giải thoát
Xem thêm...