Browsing Tag

căn quan ngũ hổ

Khoa Lễ Bạch Hổ

Ngũ Hổ + Lư hương phụng hiến, cùng dòng Tây phương Bạch hổ. Thần tín chủ kiền lương hương phụng hiến, ngưỡng kỳ uy đức giáng ân cần, giải ách bách thiên bát nạn, dương trừ tứ cửu vận tái tuần. Phúc thọ bảo thiên xuân. Nam mô hương cúng
Xem thêm...