Browsing Tag

cúng sơn tinh

Khoa Cúng Sơn Trang

(Khao Thỉnh) Hương phụng hiến cúng giàng thần đức sơn trang chúng linh quan, tín chủ kiền thành thượng hương phụng hiến quyền cơ uy đức giáng hương diên, giải ách tiêu trừ tật bệnh, khuông phù đệ tử phúc thọ vĩnh thiên niên.Thiết dĩ pháp
Xem thêm...