Browsing Tag

giá dịch vụ thiêu người chết

Dịch Vụ Hỏa Táng Trọn Gói

Theo thông kê tính đến 2020 hiện nay, thì tại Việt Nam Tỉ Lệ Hỏa Táng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Tp.Hồ Chí Minh đã tăng trên 50%, chỉ tiêu đến năm 2025 sẽ tăng hơn 60% cho đến 70%. Ngoài ra, do nhà nước có đưa ra
Xem thêm...