Browsing Tag

nội dung chú biến thực cam lộ thủy

Khoa Lễ Minh Vương Thục Án

Cắt Tiền Duyên Trả Nợ Quy y chân từ phụ Di đà giáo chủ chấn diêm phù Cứu khổ quan âm khai hắc ám Bản tôn địa tạng bạt minh đồ Tam phủ cộng đồng trừ tội cữu Lục tào kiểm soát hăc u tù Thục án quy lai nguyên thích phóng Vong hồn giải thoát
Xem thêm...